Trekkspill! - klassekonsert på

Norges Musikkhøgskole

2. november 2021

 

 F.v.: Ragnhild Nomeland Willoch og Maren Sofie Nyland Johansen

Alle foto og tekst: © fo2:2re  og © fo2:trekkspill.no

Copyright © 2021 

 

Omtale av tidligere klassekonserter:

>> 22. oktober 2013

>> 15. april 2013

>> 19. mars 2014

>> 28. april 2015

>> 12. april 2016

>> 25. oktober 2016

>> 7. mars 2017

>> 31.oktober 2017

>> 13. mars 2018

 

Trekkspillstudentene på  Norges Musikkhøgskole (NMH) gledet seg til igjen å kunne invitere til klassekonsert slik de normalt sett pleier ha et par ganger i året for å presentere musikk innenfor ulike sjangere.

Kveldens konsert kunne by på i hovedsak klassisk og samtidsmusikk.

Program

 

Anton Stachev (fra Russland) - 1. år, masterstudiet.

César Franck (1822-1890): Pastorale i E-dur (1862)

Pastorale kan i musikalsk sammenheng ha flere betydninger, som bl.a. "hyrdestykke" -  et mindre sangspill fra 1400- eller 1500-tallet med motiver fra gjeterlivet eller det idylliske liv på landet (en forløper til operaen). På 1700-tallet fikk 'pastorale' gradvis bredere betydning og ble gitt som betegnelse på stykker av "landlig" eller idyllisk karakter.

"Pastorale" i E-dur, op. 19 for orgel fra 1862 av César Franck er blant kjente verk fra 1800- og 1900-tallet.

 

Emil Horstad - 4. år, bachelorstudiet.

Toshio Hosokawa (1955-): Melodica (1979)

Toshio Hosokawa er en japansk komponist født i Hiroshima atonal klassisk musikk. Han studerte i Tyskland, men dro tilbake til Japan og fant en personlig stil inspirert av klassik japansk musikk og kultur. Han har komponert både operaer og instrumental musikk.

 

Ragnhild Nomeland Willoch - 1. år, bachelorstudiet.

Anatoly Kusyakov (1945-2007): Fire satser fra Vinterskisser (1981)

 

De fire satsene Ragnhild fremførte var:

Isroser på vinduet

Sledetur med hest

Fest på lokale

Nordavind

 

Noel Rubli (fra Sveits) - 2. år, bachelorstudiet.

Arne Nordheim (1931-2010): Flashing (1986)

Max Reger (1873-1916): Romanze i a-moll (1904)

 

Man kan vel si at 'Flashing' har blitt et slags pliktstykke som studentene må igjennom når det gjelder samtidsmusikk. Det mest beskrivende er kanskje stereoeffekten i elektronisk musikk som er godt gjenkjennbart i stykket.

 

'Romanze i a-moll' er opprinnelig skrevet for harmonium og er et ganske kort stykke.

Harmonium er et tangentinstrument. Det har ikke orgelpiper, men er konstruert med fritungeprinsippet som lydgivere slik som trekkspillet hvor luften setter tungene i sving.

 

Maren Sofie Nyland Johansen - 1. år, masterstudiet.

Staffan Mossenmark (1961-): Skogsväsen (1989)

Tittelen i seg selv setter stemning på verket og kanskje jakter dette skogsvesenet på noe. Det starter mystisk og man kan fornemme mye energi igjennom stykket. Midtdelen er vakker. Muligens kan man tolke det dithen at monsteret er ensomt og har andre følelser enn bare det intense.

 

Ragnhild Nomeland Willoch og Maren Sofie Nyland Johansen.

Ketil Hvoslef (1939-): Duo (1979)

 

Ketil Hvoslef er sønn av Harald Sæverud og også komponist som sin far.

Stykket er for to trekkspill og handler om hva syv fjær kan bli til.