NM på trekkspill 2018

Storefjell Resort Hotel

28. juni - 1. juli 2018

Alle foto og tekst: © fo2:2ne, © fo2:r2  og © fo2:trekkspill.no

Copyright © 2018 

 

<< Tilbake til forrige side

 

J - junior orkester

 

 

Ås Trekkspillorkester

 

Ås Trekkspillorkester

 

Ås Trekkspillorkester

 

Ås Trekkspillorkester

 

Ås Trekkspillorkester

 

Trekkspillorkesteret Fisarmoniske - Oslo/Bærum/Lier

 

Trekkspillorkesteret Fisarmoniske - Oslo/Bærum/Lier

 

Trekkspillorkesteret Fisarmoniske - Oslo/Bærum/Lier

 

Trekkspillorkesteret Fisarmoniske - Oslo/Bærum/Lier

 

Malm Trekkspillklubb juniororkester, Verran

 

Malm Trekkspillklubb juniororkester, Verran

 

Malm Trekkspillklubb juniororkester, Verran

 

Vestfold Trekkspillorkester, barn og ungdom

 

Vestfold Trekkspillorkester, barn og ungdom