"Fagernestreffet"

 

 

       

13.-15. januar 2017

41. gang

 

 

 

 

 

 

Foto og tekst: © Per Erik Knive

Copyright © 2017

 

Aurdal Trekkspillklubb

 

Buskspill utenfor Strandafjorden

 

Buskspill i trappegangen ved resepsjonen

 

Bæljeleven fra Drammen trekkspillklubb

 

Knut Åges

 

Evensens under konserten i Baren

 

Gruppa Hundadn består av utflytta Fagernesinger

 

Halden trekkspillklubb

 

Konsert - Pål og Yngvar fra Halden TK

 

Konsert - Sirkus Armando

 

Konsert - Klonken

 

Per Bredesen (t.v.) og Roar Svendsen hadde det moro på scenen i Baren

 

 
Konsert - Olav Akselsen   84-åringen, Øyvind Nilsen fra Skippagurri

 

Slidringadn fra Fagernes

 

Svingen torader er så mange at de kun får plass på scenen i Strandafjorden

 

Trollvassgjengen

 

Åges Duo, f.v. Åge Karlsen, Yngvar Arntzen, Einar Sandvik og Frank Andresen (gitar)

 

 

 

Per Knive skriver:

"I 1977 fant det første Fagernestreffet sted. Initiativtaker til det første treffet var Arvid Skogheim fra Skogheim-reiser fra Vestre Slidre i Valdres. Han syntes det var synd at ingen trekkspillaktiviteter fant sted på vinterstid og fant ut at januar var en fin måned. Derfor inngikk han en avtale med Fagernes hotell, hvor arrangementet har funnet sted siden. I år er det det førtiførste treffet som blir arrangert med fullt hus av østlendinger som vil ha med seg starten på trekkspillåret på Fagernestreffet. Det er som mange år tidligere TeamTour som står for arrangementet og Jan Såtvedt og Per Erik Knive som arrangører. Blant deltagerne kan meldes Halden Trekkspillklubb og Svingen torader og det samme for medlemmer i Drammen Trekkspillklubb. Fredag var ankomstdag og etter middagen var det dans fra to scener, Baren og Strandafjorden. Lørdag ettermiddag var det faste innslaget en konsert hvor det som deltok fikk spille to melodier. Den som hadde reist lengst, Øyvind Nilsen fra Skippasgurri, fikk spille sine to melodier, Vals i lekstugan av Ebbe Jularbo og Guitarboogie. Under dansen fredag deltok den lokale trekkspillgruppa Slidringadn, mens på lørdag spilte Aurdal trekkspillklubb og en gruppe av eks-Fagernesinger, Hundadn."

 

 

 

Her kan du se bilder fra tidligere Fagernestreff:

 

Fagernestreffet 2002

Fagernestreffet 2003

Fagernestreffet 2004

Fagernestreffet 2005

Fagernestreffet 2006

Fagernestreffet 2007 30-års jubileum (31. gang)

Fagernestreffet 2008

Fagernestreffet 2009

Fagernestreffet 2010

Fagernestreffet 2011

Fagernestreffet 2013

Fagernestreffet 2014

Fagernestreffet 2015