Dragspelsmagi

Kallis Bentgsson - Högeruds kyrka

24. juli 2016

Alle foto og tekst: © fo2:2re  og © fo2:trekkspill.no

Copyright © 2016 

 

Søndag 24. juli 2016 var det en fin sommerkveld på Østlandet og dermed en utflukt til Värmland i Sverige for å høre «Dragspelsmagi» hørtes hyggelig ut.

 

Kallis Bengtsson har også i år satt opp en kirkekonsertturné slik han har gjort mange tidligere år. I 2014 gjennomførte han en jubileumsturné i Sverige – «10 år med Dragspelsmagi». Kallis heter egentlig Carl Johan og er født i Visby på Gotland i 1969. Han startet å traktere trekkspillet allerede som fire-åring. Nitten år gammel flyttet han fra Gotland og sluttet i jobben i kolonialen. Det var musiker han ville bli, og i 1995 var han ferdig utdannet trekkspill- og pianolærer ved Musikhögskolan i Arvika, Ingesund.

 

Högeruds kyrka i Värmland. I 1646 ble et kapell i tømmer tatt i bruk, men med økt befolkningsvekst i 1850-årene , ble dette for lite. Dagens kirke ble innviet i 1867.

 

Presten i Högeruds kyrka kunne ønske velkommen til en magisk kveld. Kallis ville åpne konserten med svensk musikk. Hverken Sten Broman eller Wilhelm Peterson-Berger var spesielt begeistret for trekkspill, men vi tror at sistnevnte ville ha likt det han hørte denne kvelden – nemlig fra Suite for piano, Frösöblomster - «Sommarsång». Dernest forflyttet han oss til Italia. Domenico Scarlatti har skrevet over 550 sonater for cembalo og disse egner seg godt etter transkribering for framføring på trekkspill. Vi fikk høre to sonater – en i C-moll og en i G-moll.

 

Fra store klassiske komponister til store «dragspelskungar». Disse har betydd mye for Sverige og svensk musikk. Karl Grönstedt var en av trekkspillkongene, og «Månsken över Ångermanälven» er kanskje hans mest kjente komposisjon – også for oss nordmenn. Kallis lot oss forbli i Sverige i neste nummer også. Nevner man «dragspelskungar» må man også ta med Andrew Walter. Hans «Afton på Solvik» har nesten blitt en nasjonalsang på trekkspill.

 

Det fantes også «dragspelskungar» i Italia. Pietro Deiro utvandret til USA og ble en foregangsmann for trekkspill med melodibass. Hans komposisjon «Silver moon waltz» skiller seg ut blant mye av det han har komponert idet denne ikke «går så fort». Og fra Italia bar det over til Spania. «Asturias» fra Spansk suite av gitaristen Isaac Albeniz låt aldeles nydelig på trekkspill.

 

 
Kallis Bengtsson    

 

Etter en liten preken hvor presten presiserte hvor viktig det er å ta vare på sitt talent, var det klart for andre avdeling hvor Kallis tok oss tilbake i Wienerklassisismen med «Sonate i A-dur» i tre satser av Joseph Haydn. Dernest var det over til operaens verden med et verk av Rossini.

 

Kvelden ble avsluttet med «Figaros bryllup» fra «The Barber of Seville». De rundt 50 fremmøtte så ut til å ha hatt en hyggelig konsertstund i Högeruds kyrka, men vi kunne nok ha ønsket oss noe mer dynamikk i fremførelsene. Repertoarvalget kan det herske mange meninger om, men det finnes mye nyere Skandinavisk musikk for trekkspill med melodibass, f.eks. Torbjörn Lundquist og Ole Schmidt, som gjør seg vel så godt som gamle ”klassikere” i transkribert versjon. Det er sjelden det blir helt bra, og det kan være sunt at publikum blir kjent med noe nytt. Turneen fortsetter videre i Sverige. Følg med på hans Facebook-side.

 

Kallis Bengtsson med sitt Pigini Nova

 

Kafeen på nedsiden av Högeruds kyrka ligger plassert i hyggelige omgivelser.