Landsfestivalen i gammeldansmusikk

1986 - 2015

Kartframstilling fra oversikt på FolkOrg: http://www.folkorg.no/arrangorar-av-landskappleiken-og-landsfestivalen/

Landsfestivalen er med årets festival i Lom arrangert ialt 30 ganger, på 18 forskjellige steder - fra Geilo i "sør-vest" til Steinkjer i nord.

grafikk:trekkspill.no

Copyright 2015

     

 

 

Oversikt over utøvere trekkspill og durspill grupper og solo - hentet fra resultatlister ( se http://www.folkorg.no/resultater-fra-tidlegare-landsfestivalar/ )

 

 

Deltakeroversikt