"Fagernestreffet"

 

 

       

10.-12. januar 2014

38. gang

 

 

 

 

 

 

Foto og tekst: © Per Erik Knive

Copyright © 2014

 

 

 

Det 38. Fagernestreffet fant sted 10.-12. januar under kyndig ledelse av Jan Såtvedt, eier av TeamTour, og Per Erik Knive. Rundt 200 mennesker var kommet for å få en helg med dansespilling, konsertspilling og buskspilling. Over 20 forskjellige grupper spilte på de to scenene - "Baren" og "Strandafjorden". Det var 12 ulike deltakere, fra solister til 13 stykker på scenen, under konserten lørdag ettermiddag. Litt tid til linedance-undervisning ble det også, under ledelse av Merete Nesselquist og John N. Rud fra Drammen Trekkspillklubb/Moss Trekkspillklubb.

 

 

 

Her kan du se bilder fra 3kkspilltrolls tidligere Fagernestreff:

 

Fagernestreffet 2002

Fagernestreffet 2003

Fagernestreffet 2004

Fagernestreffet 2005

Fagernestreffet 2006

Fagernestreffet 2007 30-års jubileum (31. gang)

Fagernestreffet 2008

Fagernestreffet 2009

Fagernestreffet 2010

Fagernestreffet 2011

Fagernestreffet 2013

 

 

Mange av gjestene var "gjengangere". Fagernes-treffet er liksom starten på trekkspillåret, men det var også mange som var savnet. Blant de spillende var det selvfølgelig en del «Tordenskiolds soldater» - spillere som deltok i både den ene og den andre gruppen. Særlig gjaldt det de som var med og "kompet". En lokal gruppe deltok denne gangen - Aurdal Trekkspillklubb.

Tre blad Haugland var tilstede i år som i fjor, Geir Harry og  Eva T, hadde fremvisning og salg av instrumenter utenfor "Strandafjorden". Kjell og hans sønn, Glenn-Erik, styrte lyden på de to scenene.

 

         
  Svingen Torader øver       Merete Nesselquist fra Moss TK/Drammen TK instruerer medlemmer av Halden TK i Linedance  

 

         
  "Trio Lunit" - Ragnar Kjørven og Einar Amundsen på trekkspill, Bente Midtsveen (bass) og Terje Bernhoft på gitar.       "Østfollgutta"  

 

"Svenns orkester" - f.v. Torill Kjenslie, Else Marit Vesteng, Svenn Mannsåker, Ole Finholt (bass), Sverre Nordli (gitar)

 

"Spleisen" fra Romerike

 

En gruppe dannet for anledningen, "Fort, men ikke så gæli", fra Drammen TK (foto: Jan Såtvedt)

 

Svingen Torader

 

Aurdal trekkspillklubb

 

Halden trekkspillklubb

 

Knut Lehns orkester

 

         
  "Elin med venner" - Elin (torader), Arne (bass), Reidar Bøhmer (gitar), Reidun Elisabeth Dahl (ukulele), Jan Pettersen (trekkspill)       Søskenparet Gulbrandsen - Harald og Astrid (sang) med Kjell Terje Bernhoft på kontrabass  

 

         
  "Erik og Einar"       Buskspill i gangen - Sølvy Olsen, Ragnar Kjørven, Sverre Nordli (bass) og Ole Herman Bratland (gitar)  

 

         
  Bjørn Brunstrøm med venner       Arne Roger Skjellerud (t.v.) og Ole Anders Nybakken under konserten lørdag formiddag. Per Bredesen (kontrabass) og Vidar Rogstad (gitar) akkompagnerer  

 

         
  Knut Lehn under konserten       Einar Thokle Hovden spilte "Sonata K 69" av Scarlatti  under konserten  

 

Svingen Torader

 

"Hauglands" med Ove N. Bakke (t.h.) - Per Bredesen (kontrabass) og Ole Herman Bratland (gitar)

 

Halden TK under konserten

 

         
  Terje Martinsen (t.v.) og Sigurd Johannessen under konserten med Per Bredesen (kontrabass), Asbjørn Holm (trommer) og Vidar Rogstad (gitar)       "Terje og Sigurd" med Kjell Harald Langhaug (midten)  

 

         
  "Bergby og Jensen" med hjelp av Kristi Dokka (midten), Ole Finholt og Ellinor Karlsen       "Ove og Ole" - Ole Herman Bratland (gitar) og Ove N. Bakke - Per Bredesen (kontrabass)  

 

"Klonken" fra Asker

 

         
  "KariAnnes" fra Drammen TK       Knut Lehn og Kristi Dokka - Merete Nesselquist (bass) og ??? (gitar)  

 

       
  Olav Akselsen under konserten   Per Erik Knive - spillelisteskriver, konferansier og toraderspiller
 
  Selfie: Jan Såtvedt - TeamTour-leder og Fagernestreffgeneral