Andrew Walter 100 år - minnekonsert

Dragspelsexpo Ransäter

5. juli 2014

Alle foto og tekst: © fo2:2re  og © fo2:trekkspill.no

Copyright © 2014

                                                                                                                                                                

 

>> "Ådalens dragspelskungar" - trekkspillhistorie med Jörgen Sundeqvist

>> Andrew Walter Expotimmen i Gropa Minnesprogram Ransäter 2014 - del 1 av 2

>> Andrew Walter Expotimmen i Gropa Minnesprogram Ransäter 2014 - del 2 av 2

 

De fleste trekkspillere har fått med seg det i år er 100 år siden Andrew Walter ble født. Dette kunne ikke gå upåaktet hen og under festivalen «Bälgspel vid landsvägskanten» - kalt bare «Ransäter» blant folkemunne – ble det laget en egen minnekonsert i «Gropa» 5. juli 2014. Dragspelsexpo Ransäter stod som arrangør for «Expotimman i Gropa». «Gropa» ble til allerede i 1953 og er en gedigen utendørs amfiscene. I fjor var det 120 år siden Kalle Jularbo var født, og dette ble også markert på tilsvarende måte. Dragspelsexpo ønsker å lage en tradisjon, og målet er å ha et tema hvert år. Dragspelsexpo har sitt eget hus på «Ransäters hembygdsgård» og siden Expo-Radion startet opp i 2010, har det blitt laget over 50 programmer. Det ble laget to programmer fra denne minnekonserten som blir sendt i løpet av høsten.

 

 

 

 

 

 

Tord Sölvesson hadde jobben som  konsertens konferansier.  Expo-Radion var representert ved Jan Olsson. På den hvite intervjubenken foran huset i Gropa satt forøvrig: Kenneth Andersson (leder VFD - Värmlands Dragspelsklubbars Förbund), Mats Hedman (Dragspelsexpo),  Jörgen Sundeqvist, Jeanne Eriksson, Walter Eriksson jr.

Kramfors Dragspelsklubb

 

Tord Sölvesson hadde jobben som  konsertens konferansier.  Expo-Radion var representert ved Jan Olsson. På den hvite intervjubenken foran huset i Gropa satt forøvrig: Kenneth Andersson (leder VFD - Värmlands Dragspelsklubbars Förbund), Mats Hedman (Dragspelsexpo),  Jörgen Sundeqvist, Jeanne Eriksson, Walter Eriksson jr.

 

Melodivalget for denne konserten var naturlig nok ene og alene komposisjoner av Andrew Walter. Kramfors Dragspelsklubb åpnet konserten med  «Jämtlänningen»  og «Daggdroppar». Kramfors ligger jo plassert nære Ångermanälven som også kalles trekkspillets Mississippi der «Ådalens dragspelskungarna» holdt til.

 

Jörgen Sundeqvist kunne fortelle mye om Andrew Walter. Dagen før holdt han en imponerende 3 timers historietime på Loge C om «Ådalens dragspelskungar» - deriblant selvsagt om A.W. Vi henviser til vår egen artikkel om dette foredraget - her.

 

Åsa Arvidsson var neste artist ut og fremførte «Kockens polka». Mogens Bækgaard (kontrabass) og Reidar Dahle (gitar)

 

Tommy Nilsson (t.v.) og John Ericson. Reidar Dahle (gitar), Christian Sundeqvist og ??? (kontrabass)

 

A.W.s  komposisjoner utviklet seg mye i den tiden han virket fra tradisjonell harmonisering til mer moderne, ”jazziga” harmonier. Tommy Nilsson og John Ericson lot oss så få høre den «jazzige» «It’s up to you» og  sambapolkaen  “El gaucho”.

 

Neste nummer var også et duettpar på trekkspill - Niklas Sundén og Fredrik Åberg. De hadde valgt seg ut «Schottissväng»  og « Cirkuspolka».

 

Fredrik Åberg og Niklas Sundén på trekkspill. Reidar Dahle (gitar), Mogens Bækgaard (kontrabass) og Christian Sundeqvist (trommer)

 

Jörgen Sundeqvist, Niklas Sundén og Åsa Arvidsson (trekkspill). Reidar Dahle (gitar), Mogens Bækgaard (kontrabass) og Christian Sundeqvist (trommer)

 

AW har komponert både sangvalser og konsertstykker. Til det neste nummeret hadde Jörgen Sundeqvist fått med seg danske Mogens Bækgaard (trekkspill) og Odd Arne Halaas (vokal), og de valgte å framføre «Stäng ej dörrar och fönster för solen» og «Kom lilla vännen».

 

AW og Walter Eriksson ble gode venner og AW så veldig opp til WE. WE bodde i Brooklyn, New York.  I 1955 fikk AW med seg WE til Sverige for å spille. De foretok seg mye sammen og tok etter sigende bl.a. natt-toget til Paris på impuls. På toget skrev de «Hemlängtan»- WE skrev første delen og AW skrev andre delen. Dagen etter dro de tilbake til Sverige. På www.waltererikkson.com finnes en egen lenke til AW. WE vokste opp i miljøet i NY og spilte gammeldans på en ny måte.  Etter at AW møtte WE, fikk AWs gammeldans en annen vinkling. AW brukte alle 5 fingre på diskantsiden, også tommelen, noe som ikke var vanlig på den tiden. Datteren til WE, Jeanne Eriksson og hennes bror Walter Eriksson jr., hadde tatt turen helt fra USA for å delta på denne konserten. Farens musikkliv har klart hatt stor betydning for dem begge.

 

Dernest spilte Jörgen Sundeqvist, Niklas Sundén og  Åsa Arvidsson et potpurri av noen av AWs komposisjoner. For å vise publikum hvor dyktig AW var til å spille trekkspill, hadde Sundeqvist funnet fram til en innspilling fra 1963 der AW selv spiller på spor 8 «Karneval i Venedig».

 

AW har komponert både sangvalser og konsertstykker. Til det neste nummeret hadde Jörgen Sundeqvist fått med seg danske Mogens Bækgaard (trekkspill) og Odd Arne Halaas (vokal), og de valgte å framføre «Stäng ej dörrar och fönster för solen» og «Kom lilla vännen». David Wahlén er en ung og nyutdannet dyktig trekkspiller som kommer fra Jämtlandstraktene. Til denne konserten hadde han utvalgt «Valse amabile». LEMA-Bälgarna – trekkspillorkester fra Karlsskoga spilte «Seven horses» og «Longing for love».

 

 

 

 

 

 

Magnus Jonsson   Walter Eriksson jr. (nyckelharpa) og Jeanne Eriksson

 

 

 

 

 

 

David Wahlén er en ung og nyutdannet dyktig trekkspiller som kommer fra Jämtlandstraktene. Til denne konserten hadde han utvalgt «Valse amabile»   David Wahlén

 

LEMA-Bälgarna – trekkspillorkester fra Karlsskoga spilte «Seven horses» og «Longing for love». 

 

Magnus Jonsson (t.v.) og Niclas Nyman

 

Magnus Jonsson og Niclas Nyman med "Lägerskolan"

 

Etter AWs død 2.1.78 ble det dannet et minnefond der midler blir delt ut til unge lovende trekkspillere i Sverige hvert år. Fondet forvaltes av Svenske Dragspelares Riksförbund (SDR). Jörgen Sundeqvist var nr. 2 som fikk tildelt midler i 1980. AW og Biggan fikk 2 barn – Ole og Anneli, men de var ikke interessert i trekkspill på samme måte som sine foreldre. John Ericson er nyeste stipendiat til minnefondet om  spilte «Lido polka» for oss.

 

Hvert arrangeres det en leirskole for trekkspillende ungdom i samarbeid med festivalen på Ransäter. I år var deltagerantallet 15 stykker i alderen 12-20 år. Elevene blir utvalgt av representanter fra VDF og lærere. Under leirskoleuken får de undervisning i ensemblespill slik at alle må være notekyndige.

Magnus Jonsson og  Niclas Nyman står for undervisningen og  framførte som duo polkaen «Arlette». Deretter fikk vi høre hele «Lägerskolan» i en pasodoble «El paso».

 

Som avslutning fikk vi igjen høre Jörgen Sundeqvist og Mogens Bækgaard med  «Walters polka» og «Penseer» før de ble med på fellesnummeret med alle konsertens artister i den ikke uventete og mest kjente av AWs komposisjoner – «Afton på Solvik».

 

 

 

 

 

 

Jörgen Sundeqvist og Mogens Bækgaard (trekkspill). Reidar Dahle (gitar) og Christian Bækgaard Andersen (kontrabass) Det utvalgte fellesnummeret til slutt var ikke uventet... "Afton på Solvik"