"Fagernestreffet"

 

 

       

11.-13. januar 2013

37. gang

 

 

 

 

 

 

Alle foto og tekst: © fo2:2ne  og © trekkspill.no

Copyright © 2001-2013

 

 

Nok en helg med musikalsk hygge er allerede tilbakelagt i 2013. For 37. gang ble Fagernestreffet arrangert på Fagernes hotell.

Team Tour fra Drammen trekker fortsatt i mange av trådene rundt arrangementet slik de har gjort helt siden starten på 1970-tallet. Konseptet fungerer greit med dansespilling på 2 scener samt en konsert på lørdag ettermiddag. Med 250 besøkende må vel arrangørene si seg godt fornøyd. Hotellet har en velvillig innstilling til «buskspill» - noe som er et «must» på et slikt hotelltreff. . De fleste deltakerne er «gjengangere» og Østfold fylke var i år også godt over gjennomsnittet representert.

 

 

 

Her kan du se bilder fra 3kkspilltrolls tidligere Fagernestreff:

 

Fagernestreffet 2002

Fagernestreffet 2003

Fagernestreffet 2004

Fagernestreffet 2005

Fagernestreffet 2006

Fagernestreffet 2007 30-års jubileum (31. gang)

Fagernestreffet 2008

Fagernestreffet 2009

Fagernestreffet 2010

Fagernestreffet 2011

 

 

 

 

 

 

 

"5 Borg" "Spleisen"

 

 

 

 

 

 

"Tronics" "Alvars"

 

 

 

 

 

 

"Svingen torader"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Frank m/komp" - Frank Andresen t.v. og Kjell Harald Langhaug

 

 

 

 

 

 

"Svenns orkester" "Østfoldgutta"

 

 

 

 

 

 

Terje Martinsen og Sigurd Johannessen m/ venner Elin m/flere

 

 

 

 

 

 

Halden Trekkspillklubb Simen Korsvold - musikalsk leder i Halden TK

 

 

 

 

 

 

Halden TK Halden TK

 

 

 

 

 

 

"Sølvy og gutta" ... og"gutta" på trekkspill er Ole Anders Nybakken (t.v.) og Thorleif Westby (t.h.)

 

 

 

 

 

 

Ole Anders Nybakken - glad "Bugarigutt" ;-) Sølvy Olsen og Thorleif Westby med Per Bredesen (kontrabass)

 

 

 

 

 

 

"Lekvollguttæne" "Lekvollguttæne"

 

 

 

 

 

 

"Lekvollguttæne" "KariAnnes" fra Drammen - Kari Knive (nr. 2 fra høyre) og Anne Irene Bergan (t.h.) er opphavet til gruppas navn

 

 

 

 

 

 

Prøvespilling på salgsutstilling hos 3KKSPILLTROLL 3KKSPILLTROLL hadde salgsutstilling for 11. gang

 

"Gamle Aker Spelemannslag" - med Vidar Stenseth på bass og "lånegitarist" Ole Finholt for anledningen fra Halden                                                                                                                                                                                                  Foto: Kjell Nor

 

 

 

 

 

 

Danseglede i Strandefjorden sal GAS med fullt trøkk!!!!

 

 

 

 

 

 

Det lydmessige ble i år meget godt ivaretatt - som far... (Kjell Haugland) ...så sønn (Glenn-Erik 19)