På NMH 2012:

Alle foto og tekst: © fo2:2re  og © trekkspill.no

Copyright © 2001-2012

     

trekkspill, toradere og rekvisita

 
 

Akkordeonduett

"slutten på en 3-dagers..."

Kristina Farstad Bjørdal og Andreas Angell

Norges Musikkhøgskole, 24. juni 2012

 

 

 

Etter å ha overvært både masterkonserten til Eilev Øverbø 22. juni og festkonserten til Jon Faukstad 23. juni på Norges Musikkhøgskole (NMH), takket vi også ja til invitasjonen til konserten "Akkordeonduett" med akkordeonstudentene Kristina Farstad Bjørdal og Andreas Angell. Vi har ikke tidligere hatt en "3-dagers" på NMH, og vi var ikke de eneste som på søndagen var enige om at vi like gjerne kunne ha overnattet der.

 

Konserten startet med "Ballade" for 2 akkordeon av Torbjørn Lundquist i 3 satser. Deretter fulgte "Svenneprøva" av Jo-Asgeir Lie som er en halling i moderne tonespråk. Vi har hørt denne titt og ofte med "Duo Jupiter" (Lars Røyseng / Stian Aase). Den engelske tittelen på stykket er "The Journeyman's Test" som forøvrig nettopp er tittelen på "Duo Jupiters" CD fra 2008. "Svenneprøva" var også dessuten åpningsnummeret under festkonserten til Jon Faukstad kvelden før med et orkester sammensatt av tidligere og nåværende trekkspillstudenter ved NMH.

 

 

 

 

 

Deretter var det tilbake til barokken og Kristina og Andreas fremførte sammen "Konsert i A-moll" av Bach/Vivaldi som bl.a. Vivaldi skrev da han studerte orgel.

 

Vi fikk også høre flere solostykker der Kristina og Andreas vekslet på å fremførelsen. Først ut var Andreas med "Arabesque nr. 3" som er en del av et større verk av den danske komponisten og organisten Leif Kayser (1919-2001). Han hadde også virke i mange år som lærer ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

 

Så var det Kristinas tur. Hun hadde valgt seg et stykke samtidsmusikk i jazzstil som hun sa appellerer til henne. Dette var Franck Angelis "Boite a Rhythm" - eller lettere kalt "rytmeboksen".

 

Etter en liten minglepause startet Kristina opp med "Tears" av Bent Lorentzen (født 1935). Han har skrevet noen komposisjoner for trekkspill, og "Tears" er nok den mest populære som blir benyttet av utøvere verden rundt og høres ofte spilt ved internasjonale konkurranser. Bent Lorentzen skrev også pliktstykket "Circus" til Coupe Mondiale i København 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

Førsteårsstudenten Andreas Angell hadde deretter valgt ut den velkjente "Toccata og Fuge i d-moll", BMV 565 av Johan Sebastian Bach som forøvrig visstnok var litt av en surpomp og ikke særlig anerkjent mens han levde.

 

Ellers fikk vi høre "villskap" (Den ville) som soloverk av den franske musikkteoretiker og komponisten Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Den danske komponisten, jazzpianisten og læreren Ole Schmidt (født 1963) verk "Toccata nr. 2" stod også på konsertprogrammet.

 

Kristina og Andreas avsluttet konserten i fellesskap med den kjente toccataen fra "Symfoni for orgel nr. 5" av Charles-Marie Widor (1844-1937), som ofte spilles i bryllupsseremonier.

 

Vi gleder oss allerede til neste konsert med akkordeonstudentene, i det dette både er underholdende og ikke minst lærerikt å få presentert ulike musikkgenre presentert på trekkspill.