Konsert med akkordeonstudentene ved Norges Musikkhøgskole

11. februar 2012

 
Alle foto og tekst: © fo2:2re  og © trekkspill.no

Copyright © 2001-2011

 

 

Midt på lyse dagen, nærmere bestemt lørdag 11. februar, inviterte akkordeonstudentene ved Norges Musikkhøgskole til konsert - både i samspill og som solister. Vi måtte jo bare dit, men det er tydelig at trekkspillvennene i Oslo som klager på at “det ikke skjer noe med trekkspill” hadde annet å gjøre den lørdagen. Det var sørgelig få som fikk med seg at det absolutt er håp for “trekkspillfremtiden” - og det er vi glade for.

 

For tiden er det da 5 akkordeonstudenter ved NMH - tre fra Norge, en fra Polen og en fra Bosnia. Det er hyggelig å se at miljøet ved NMH trekker til seg studenter fra utlandet og at det ikke kun er de norske som reiser ut til f.eks. København.

 

Programmet var variert og ble innledet med hele kvintetten i samspill som fremførte på en riktig fin måte “Irsk suite” i 4 satser av Matyas Seiber. Dette er et stykke som har blitt benyttet mange ganger opp igjennom årene av ulike trekkspillorkestre ved konkurranser i både innland og utland. Matyas Seiber var født i Ungarn i 1905 og var en meget allsidig musiker og komponist. Han flyttet til Frankfurt og innførte i 1930 det første studiet i jazz ved musikkuniversitetet der. Han omkom 1960 ved en trafikkulykke i Sør-Afrika på en undervisningstur.

 

Videre på programmet for kvintetten sto ”Three Soft (P)i(e)ces” - et artig, lite verk i tre satser av den norske samtidskomponisten Trygve Madsen - født 1940 i Fredrikstad. Erik Bergene hadde instruert kvintetten og var også arrangør av Konstantin Mjaskovs “Fantasi over Ukrainske temaer” - altså om man vil iørefallende, russisk folkemusikk.  

 

 

 

 

 

 

Eilev Øverbø, Gregorz Miszczyszyn og Almir Meskovic Kristina Farstad Bjørdal og Andreas Angell

 

 

 

 

 

 

Almir Meskovic Eilev Øverbø

 

Førstemann ut som solist var Almir Meskovic og vi fikk høre “Arabesques” nr. 1, 3 og 5 av Leif Kayser. Dette var da utvalgt deler av et større verk av den danske komponisten som var født i 1919 og døde i 2001 etter mange års virke som lærer ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

 

“Senioren” blant studentene Eilev Øverbø var nestemann ut med “Ballade” og “Rondo” fra Johan Kvandals “Sonata”, op. 71. Johan Kvandal er en av Norges mest fremførte komponister, født 1919 - død 1999. Hans produksjon omfatter komposisjoner for nær sagt alle typer ensembler, fra soloinstrumenter til stort orkester.

 

 

 

 

 

 

Kristina Farstad Bjørdal Andreas Angell

 

 

 

 

 

Dansk musikk bød også Kristina Farstad Bjørdal på - nemlig “Tears” av Bent Lorentzen (født 1935). Han har skrevet noen komposisjoner for trekkspill og “Tears” er nok den mest populære som blir benyttet av utøvere verden rundt og høres ofte spilt ved internasjonale konkurranser. Bent Lorentzen skrev også pliktstykket “Circus” til Coupe Mondiale i København 2002.

Deretter fikk vi stifte bekjentskap med den norske førsteårsstudenten Andreas Angell som med stor entusiasme fremførte Johan Sebastion Bachs velkjente “Toccata og Fuge i d-moll”, BWV 565.

Sistemann ut av solistene var polakken Grzegorz Miszczyszyn som fremførte dansk samtidsmusikk - “Air”av Hans Abrahamsen (født 1952) som således er den yngste av de komponistene vi fikk stifte bekjentskap med. Han underviser bl.a. i komposisjon ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Til slutt fremførte kvintetten Astor Piazzollas "Ballet Tango" i et arrangement for fire trekkspill som var bestilt av Richard Galliano. Riktig flott var det og Kristina, som "femte-dame", påtok seg selve grunnarbeidet i denne "ny-tango"-stilen, d.v.s. den viktige bassen og rytme-akkompagnementet. For de som vil lese mer om "ny-tango" og Piazzolla henviser vi til vår tidligere reportasje iår fra "Fabrikken", se her

Vi er glade for at vi fikk med oss denne konserten hvor disse unge musikerne viser at til tross for sine unge alder så har de tilegnet seg utrolig mye musikkunnskap og spilleteknikk som vi er sikker på at både vi og neste generasjon(er) vil få mye glede av. Vi kommer gjerne tilbake og lytter til dere igjen!

 

Gregorz Miszczyszyn

 

 

 

 

 

 

Eilev Øverbø og Almir Meskovic Kristina Farstad Bjørdal