Trekkspillernes julekonsert

Musikkskolene i Bærum og Oslo

Alle foto og tekst: © fo2:2re  og © trekkspill.no

Copyright © 2001-2011

 

Årets julekonsert for trekkspillelevene på musikkskolene i Bærum og Oslo ble avholdt 12. desember 2011 i Oslo Kulturskoles lokaler på Grønland, Oslo. Siste helgen i oktober deltok disse elevene på seminar på Hundsund skole på Fornebu, hvor de ble inndelt i seminarorkestre. Noe av dette repertoaret som ble fremført på konsert under seminaret, ble benyttet også på julekonserten i tillegg til julemelodier. "Trekkspilljuniorene" har vokst seg til og har nå fått sitt arvtagende orkester i "Mini-Fisharmoniske". Calle Jularbos "Jul-vals" var med på programmet, men dette er jo egentlig slett ingen julemelodi fikk vi vite av Anders Grøthe som hadde arrangert denne for "Trekkspilljuniorene".

 

"Lexus tangoorkester" med sin musikalske leder Lena S. Rist-Larsen ble dirigert av Anders Grøthe. Orkesteret består av strykere og trekkspillere fra musikkskolene og var for anledningen kledelig "dresset opp" i rødt og sort. Vi er ganske sikrer på at samspill på tvers av instrumentgruppene virker inspirerende på de unge utøverne.

 

Konserten ble deretter avsluttet med et gedigent fellesorkester som stemte i "Kleine Weihnachtsmusik" av Friedrich Haag.

 

Seminarorkester 1

 

Seminarorkester 2

 

Seminarorkester 3

 

 

 

 

 

 

"Trekkspilljuniorene" "Mini-Fisarmoniske"

 

 

 

 

 

 

"Mini-Fisarmoniske" "Mini-Fisarmoniske"

 

 

 

 

 

 

Ola Johannessen - Du grønne, glitrende tre, god dag (C.E.F. Weyse/arr.: Anders Grøthe) Kalle Moberg - Sonate i G (Domenico Scarlatti)

 

 

 

 

 

 

Jean Kristoffersen - San Jorge (Andrew Walter) Anders Grøthe - pedagog og konferansier

 

 

 

 

 

 

Lexus tangoorkester Noen "vikarer" måtte trå til på konserten..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikalsk leder av Lexus tangoorkester, Lena S. Rist-Larsen (i midten)