Eksamenskonsert

akkordeon

 

Eilev Øverbø

 

       

Norges Musikkhøgskole, Oslo

Levinsalen

 

12. juni 2009

 

 

Alle foto og tekst: © fo2:2ne  og © trekkspill.no

Copyright © 2001-2009

         

 

4 år har gått siden Eilev Øverbø fra Lom startet på Norges Musikkhøgskole i Oslo, og fredag 12. juni 2009 var han klar for sin eksamenskonsert på akkordeon.

 

Han åpnet med "De profundis", som oversatt betyr "Fra dypet", av dagens kanskje mest brukte russiske komponist, Sofia Gubajdulina (1931). Hun er dypt religiøs og henter gjerne referanser fra bibelen i sine komposisjoner. Gjennomgangstemaet i dette verket var toner som beveget seg fra det mørke til det lyset.

 

       

 

Johan Sebastian Bach (1685-1750) kommer akkordeon-elevene ikke utenom. Han har skrevet 18 suiter for cembalo hvorav de fleste er dansesatser fra barokken. Eilev hadde forkortet de 6 satser fra "Fransk suite nr. 3, h-moll" ned til 4.

 

Arne Nordheim (1931) kommer man heller ikke utenom på en slik konsert. "Flashing" er det eneste solostykket som Nordheim har skrevet for trekkspill, og blir også flittig benyttet i utlandet i konkurransesammenheng. For oss "vanlige" kan atonal musikk ofte være noe vanskelig tilgjengelig, men lytter man nøye til "Flashing" er det faktisk en artig sammensatt komposisjon.

 

       

Neste komponistvalg var nok en russer, Vladislav Zolotariov (1942-1975). Han har skrevet 3 sonater og var den første som begynte å angi på notene hvilket register som skulle benyttes. Eilev hadde valgt sonate nr. 2 som er skrevet til Friedrich Lips i en lett og elegant stil til sammenligning med Gubajdulina.

 

Avslutningsnummeret var nok mest kjent og kjært for de fleste fremmøtte, "Fredag den 13." av Arnstein Johansen (1925). Her fikk Eilev hjelp av Stein Magne Eggen (trekkspill), Filip J. Hauan (slagverk) og Nikolai H. Matthews (kontrabass).

 

 

 

 

 

         

 

Eilev med hjelp av Filip J. Hauan (slagverk) og Nikolai H. Matthews (kontrabass)...

      ...og Stein Magne Eggen som hadde sin eksamenskonsert i fjor (som vi dessverre ikke fikk hørt)  

 

         

  Eksamenskandidaten ble applaudert inn et par ganger av et begeistret publikum som kanskje hadde håpet på et ekstranummer.      

Så får vi håpe av Eilev Øverbø bestod eksamen med "Fredag den 13." - på fredag den 12. .....