Masterkonsert

13. januar 2005

Norges Musikkhøgskole

 

Ingunn Stræte Lie

"Folkemusikk fra Buskerud"

 

   

© fo2:2re

 

Ingunn Stræte Lie (tidl. Sørbøen) avholdt masterkonsert på trekkspill/durspill 13. januar 2005 i Levinsalen på Norges Musikkhøgskole i Oslo.

 

Hun åpnet med to lyriske springleiker fra Gudbrandsdalen – den ene ”Dansarhans” i arr. av Jon Faukstad og den siste etter arr. av ektemannen Jo Asgeir Lie.

 
 

             

 

   

© fo2:2re

 

Skjeve toner fasinerer Ingunn, noe hun innrømmet å savne ved trekkspillet. Hun hadde derfor engasjert Erlend Viken på fele og hardingfele til sin neste avdeling. En hambo fra Aust-Agder etter Knut Ramlet ble fremført og ble spilt omtrent i samme rytmemønster som en polka her i Oslo-traktene.

 

Trekkspilleren Nils Øyvind Bergset fra Numedal har tydeligvis gjort inntrykk på Ingunn, og hun innrømmet at hans musikktolkninger har vært til stor inspirasjon. Valget falt på ”Vossavalsen” fra Valdres og en reinlender – ”Influensaen” etter N. Ø. Bergset.

 

Ingunn har også fått inspirasjon fra Birger Liahagen fra Gol. Hun fremførte en springar fra Hallingdal på trekkspill – ”Tuvalåtten”. De fleste i nyere tid benytter durspill til springare og ikke trekkspill.

 
 

  Ingunn Stræte Lie og Erlend Viken          

 

   

© fo2:2re

   

 

Dernest tok Ingunn fram en gammel einpikkar (les: enrader) hun hadde fått utlånt av Thorleif Stave som var læreren hennes i fjor. Den hadde forøvrig en bereist historie bak seg, og eieren hadde sågar hatt den med seg til USA. Da han kom tilbake til Norge hadde han ikke glemt springaren ”Ikkje sutra eg og ikkje gret eg”.

     

Ingunn benyttet også torader på konserten, men brukte kun den ytterste raden som en enrader. Hun spilte en ”laus” etter Eirik Thoresgard og demonstrerte hvordan det i eldre dager var vanlig å spille med ”liggende bass” i kompsiden. Temaet gjentas også ofte i det uendelige i eldre springare.

 

 

   

© fo2:2re

   

 

Trekkspilleren og komponisten Andres Nibstad som bygde opp Storefjell Hotell eide trekkspillet fra 1937 som Ingunn har til låns, og hun fremførte en springar i mer runddansstil  – ”Leug og mjuk” der 4 og 4 takter gjentas.

     

Siste avdeling var med hjelp av Jo Asgeir Lie. Han benyttet også et gammelt spill, men av noe nyere dato og dermed ikke så kantete i formen. De hadde satt sammen tre komposisjoner av Arnt Haugen – ”Spelbovalsen”, ”Vår i Fagerlia (reinl.)” og ”Rallypolka” – en ekte Arnt Haugen-suite som de selv humoristisk hadde kalt sammensetningen.

 

 

De omlag 50 fremmøtte fikk et godt innblikk i folkemusikk fra Buskerud, og vi er vel ikke i tvil om at Ingunn bestod denne masterkonserten med glans etter en solid gjennomføring.

 

Ingunn forteller oss at hun nå tar spillefri på NMH fram til april 2006, da ”maven er blitt for stor til å øve”, men hun bedyrer at hun i mellomtiden skal fortsette sitt forskningsarbeid innen musikk framført på trekkspill i Hallingdal.

 

Det må også nevnes at gruppen ”Tre Begrædelige Piger”, der Ingunn er en av de tre, er nominert til Spellemannprisen 2004 med CDen ”Til deg” i klassen folkemusikk/gammeldans.

 

Litt info fra professor Jon Faukstad om masterstudiet ved NMH:

Det som før het hovedfagsstudiet, heter nå masterstudium. I løpet av masterstudiet, som er på to år, skal studenten gjennomføre et visst antall konserter – masterkonserter. De to siste av disse heter eksamenskonserter og skal bedømmes av jury. Den nest siste blir det gjort opptak av, og den blir med i vurderingsgrunnlaget sammen med den endelige og avsluttende eksamenskonserten, der hele juryen er til stede på konserten. Ingunn går på såkalt Mastergradsstudium med fordypning, som betyr at hun i tillegg til konsertene skal skrive en avhandling om trekkspilltradisjoner i Hallingdal. Både avhandlingen og de to eksamenskonsertene blir vurdert samlet. Denne konserten var altså en vanlig masterkonsert, som bare skal gjennomføres og bestås.