Trekkspillernes sommerkonsert

 4. juni 2005

Selv om sommer og sol lar vente på seg, hindret ikke dette trekkspillerne ved musikkskolene i Bærum, Oslo og Sande i å gjennomføre sin planlagte ”Sommerkonsert”. Konserten ble holdt i Oslo musikk- og kulturskoles (OMK) lokaler på Grønland i Oslo. Den bestod av to avdelinger, og ble arrangert av Brith Laila Ouff og Anders Grøthe som begge underviser i musikkskolen.

 

Elevene deltok både som solister og i duetter. Samspill er også en viktig del av undervisningen, og vi fikk gleden av å høre elevene i orkestersammenheng – ”Bærum og Oslo Fisarmoniske Orkester”, ”Trekkspill-juniorene” og ikke minst ”Debutantene” der også de som startet å spille i fjor høst fikk lov til å være med.

 

Repertoarvalget var variert og tildels selvvalgt, og ikke minst krevende for de som begynner å få noen års spilleerfaring. Anders Grøthe hadde naturlig nok arrangert og tilrettelagt mye av den fremførte musikken. Flere av elevene skal dessuten delta på NM på trekkspill som arrangeres av Norske Trekkspilleres Landsforbund på Lillehammer siste helgen i juni, og mange av de unge musikerne anså konserten som en fin anledning til å ”teste” stoffet som en slags generalprøve.

 

Vi kan bare ønske alle lykke til videre og ser at det ikke bare er gresset som for tiden spirer og gror....

 

God sommer!

 

   

© fo2:2ne

   

  Ida Løvli Hidle. "Fantasi i F" av Wolfgang A. Mozart.       Kalle Moberg (t.h.) og Jean Kristoffersen. "Morgen i Berlin" av Anders Grøthe og "Matrosdans" av Ernst Kusserow.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Siv Mjøs. "Tremstemmig invensjon i h-moll" av Johann S. Bach.       Quang-Nam ( t.h.) og Quang-Tam Huynh. "Kenguru-dans" av Anders Grøthe og "Ring-Ting-Tingle" fra USA/arr. A. Grøthe.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Nora Hader. "In 6/8-takt" av Fritz Ladewig.       Lan-Anh (t.v.) og Tuan-Khanh Nguyen. "Siciliano" av Johann S. Bach og "Sang til Anna" av Anders Grøthe.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Eivor og Erling Viljugrein Stølen. "Beside the lake" av Eddie Harris.       Siv Mjøs (t.h.) og Erika Wollner. "Norsk dans nr. 3" av Edvard Grieg/arr.: A. Grøthe.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Ida Maria Teigen. "Det blåser fra øst" av Anders Grøthe       Camilla Helvig. "Dorette" av Ken Jones.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Maria Guldal (t.h.) og Ida Maria Teigen. "Suite i sju bilder, Bilde 1, 2 og 4" av Ludvig Eberhardt Wittmer.       Erika Wollner. "Russisk inntrykk" av Anders Grøthe.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Debutantene. "Torvaldsen" og "Rekrutt-krutt" av Anders Grøthe.       Debutantene.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Bærum og Oslo Fisarmoniske Orkester. "Toccata" av Georgi Musjell/arr.: A. Grøthe, "Prelude and Funk" av Hans Günther-Kølz og "Sommerkveld på øya" av Hans Erichsen/arr.: A. Grøthe.       Kaja Ringerike og Oskar Guthushagen. "Hysj!" av Sigvald Tveit/arr.: A. Grøthe.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Tuan-Khanh Nguyen. "Summer night's waltz" av Oskar Merikanto/Paul Norrback.       Camilla Sivesind Mehlum. "In 6/8-takt" av Fritz Ladewig.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Mari Furunes (t.v.) og Camilla Helvig. "Schwedentanz" av Hans Joachim Wernecke.       Stian Grytting. "Snow train shuffle" av John Gart.  

 

   

© fo2:2ne

   

  Trekkspill-juniorene. "Lissi-masurka" av Gotthard Erichsen.       Trekkspilljuniorene. "Sunday" av Karl Zentler og "Galopp fra Innherred" trad./arr. A. Grøthe