Intervju med Svein Kåre Haugen - NM 2004

   

© fo2:r2

   

  Svein Kåre Haugen - leder i Malm TK       "Separatistan" deltok i 1. semifinale på Kappspell 2003 og fikk der en velfortjent 3. plass.  

 

Det er Malm Trekkspillklubb som er årets arrangør av NM på trekkspill i 23.-26. juni 2004 etter at Brønnøysund Trekkspillklubb trakk seg, og stedet blir Malm. Svein Kåre Haugen, leder i Malm TK, har bodd i kommunen i 5 år og har gjort seg solid bemerket i trekkspillmiljøet.  3kkspilltrollene møtte Svein Kåre Haugen under Kappspell 2003, og her er hans tanker om årets arrangement.

 

Kan du fortelle litt om trekkspillmiljøet i Malm?

- Det var Oddvar Evjen som dro i gang Malm TK i 1975. Øvelsene foregikk i et nedlagt meieri som ble pusset opp. Etter en tid kjøpte klubben meieriet og i dag drives det som næringsbygg med utleie i tillegg til å fungere som øvingslokaler. Det er i dag 3 aktive orkestre – junior-/barneorkester, hovedklubben Malm TK og et veteranorkester. I tillegg finnes det også en toradergruppe. I alt 60 medlemmer er mer eller mindre aktive, og i tillegg finnes støttemedlemmer. Gruppen ”Meieristan” fikk sitt navn fra øvingslokalene, men gruppa eksisterer ikke lenger. Derimot er ”Separatistan” i full aktivitet som et danseband og spiller en del til fest på ”lokale’”.

 

Vil dere klare å gjøre hele arrangørjobben selv?

- Vi har inngått samarbeid med ”Verrandagan”, som også vil bistå på den økonomiske delen. Tidligere var det idrettslaget som stod for ”Verrandagan”, men det er nå dannet en egen styringsgruppe. Inntektene vil bli delt på lokale lag og foreninger - noe som er en god grunntanke. Vi håper at den parallelle arrangeringen av ”Verrandagan” vil føre til god oppslutning også rundt NM-arrangementet.

 

Hvilke lokaliteter vil bli benyttet?

- Selve konkurransene vil foregå i Samfunnshuset hvor det vil være plass til rundt 500 publikummere. Det vil være øvingsrom på skolene i området, og det vil være andre alternative lokaler til f.eks. ”jazz-kro”. I tillegg vil det bli satt opp et telt hvor det vil foregå ulike arrangementer. Alt vil foregå i en 500 meters omkrets. Forholdene vil også bli lagt til rette for evt. trekkspillutstillere. Småbedriftene i kommunene og ”Verrandagan” vil benytte boder til utstilling.

 

Har dere tenkt å tilby publikum noen form for underholdning ved siden av NM-konkurransene?

- NTL setter opp tidsplan for når konkurransene skal foregå. Utenom dette har vi et rikt kulturliv i Trøndelag som vi har tenkt å benytte oss av. Vi vil satse på mest mulig lokale krefter og på den måten få vist fram Trøndelag. Planen er å lage en ordentlig festforestilling med bl.a. revyinnslag som trekkplaster. Kirkekonsert har tidligere vist seg å være et populært tiltak. ”Jazz-kro” er noe vil bli forsøkt prioritert i og med at Trøndelag kan skilte med lokale jazzmusikere som Ove Liff og Kurt Samuelsen. En mulig tema-konsert med ”Flukt” har vi også i tankene. Vi tenkt å engasjere ”Jhohans” til dansespilling på fredagskvelden. På lørdagskvelden vil det bli irsk musikk med ”Sjuende far i huset”. Ellers vil det satses på dugnadsspilling til dans de andre kveldene.

 

Hvordan har dere tenkt å løse innkvarteringen?

- Dette vil bli den største utfordringen. Malm har ikke hotell. Dermed må folk være innforstått med å forflytte seg til Steinkjer om man ønsker å bo på hotell. Ellers vil vi satse på privat innkvartering og camping. Målet er å få flest mulig til å bo i bygda. En egen komite jobber nettopp med dette.

 

Hvilken strategi har dere tenkt å benytte i markedføringen av arrangementet?

- Vi har først og fremst tenkt å overtale de fleste orkestre i Trøndelag til å delta. Vi ønsker å bevise at Trøndelag er trekkspilldistriktet framfor noen. Musikkskoler som har bra oppslutning om trekkspill vil vi også oppsøke. Samtidig vil vi lokke med at bygdearrangementet ”Verrandagan” pågår samtidig, og på den måten inspirere dem til å komme for noe mer enn å spille 2 melodier i konkurransen. Vi har også  foredrag og mulig ”workshops” i tankene. Kommunen selv ønsker mest mulig blest om byda, da det har vært en del utflytting pga. nedlagte bergverk.

 

Har dere tenkt å gjøre noe annerledes i forhold til tidligere NM-arrangører?

- Når det gjelder klassen Gammeldans, grupper har vi i tankene å la konkurransene gå på kvelden fra kl 21.00 kombinert med dans og da med noe lengre spilletid, d.v.s. 5-6 melodier hver med premieutdeling umiddelbart etterpå. Vi vil også vurdere om nødvendigheten av å ha en A og B-divisjon.

 

For det endelige NM-programmet, se her