Gammeldansmessen "Vindens hjul" -

Trekkspillveteranene i Majorstuen kirke

 

CDen er utgitt på Kirkelig Kulturverksted

 

Tekst og foto: Randi Torgersen

 

Det ble en spesiell gudstjeneste i Majorstuen kirke i Oslo søndag 25. april 2004. Trekkspillveteranene i Oslo og Majorstuens kirkekor fremførte da "Vindens hjul" - en gammeldansmesse tilrettelagt av Henning Sommerro. Sigurd Johannessen hadde skrevet orkesterarrangementene spesielt for denne fremføringen. Alf Blyverket ledet både kor og orkester gjennom hele gudstjenesten.

 

Gammeldansmessen ble opprinnelig skrevet til Røros' 350 års jubileum i 1994. Verket, som har fått navnet etter Johan Falkbergets bergmannssalme, ”Vindens hjul”, er et vekselspill mellom liturgi, folkemusikk (primært fra Rørostraktene), messetekster, kor og menighetssang. Gammeldansorkesteret Dalakopa var sentral da messen ble urfremført, og de er blant utøverne på en CD som er utgitt med denne musikken.

 

Trekkspillveteranene innledet gudstjenesten med å spille "Anna-Monicas" vals. Deretter var det selve Gammeldansmessen som sto i fokus, bortsett fra under ofringen da de spilte "Nocturne" av Evert Taube. Avslutningsvis, etter at selve gudstjenesten var ferdig, fremførte Trekkspillveteranene Bræins "Ut mot havet".

 

Når gammeldansmusikk skal inn i rammene til kirkemusikk er det ikke unaturlig å tenke at dette går ut over dansbarheten til musikken. I dette tilfellet skjedde ikke det. Jeg vil spesielt gi ros til Trekkspillveteranene for veldig bra dansetakt særlig i pols og halling! 

 

Det er artig å se at ikke bare unge musikere tør å prøve seg på nye og uvante takter i kirkerom. Ja, skikkelig sprekt synes jeg det er av godt voksne "trekkspillkarer" å gå i gang med et slikt prosjekt!

 

Mange tilhørere hadde funnet veien til kirken denne søndagen, og dette skyldtes nok mye det spesielle ved denne gudstjenesten. De likte det de hørte, da dette ble bekreftet med stor applaus etter at kirkeklokkene hadde ringt ut gudstjenesten. For egen regning håper jeg flere trekkspillorkestre rundt om i landet prøver seg på Gammeldansmessen, for dette er vakker musikk som absolutt fortjener å bli spilt!

 

   

 

   

  Trekkspillveteranene       F.v. Alf Blyverket, Sigurd Johannessen og Arnstein Johansen