Bildene er fra dansespillingen 10. november 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fort å gæli"...,

fort gikk det, men ikke så gæli. Disse karene på 13 og 14 år fra

Toten får vi nok høre mere til.

 

© fo2:2re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tore Svendsberget" spilte sammen med sin bror, Rune. Her fant vi ham i buskspillrommet.

© fo2:2re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lien og Bogens Gammeldansorkester" spilte stødig i restauranten oppe.

© fo2:2re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bæljtrøkken" er stadig vekk med og bærer navnet med rette.

© fo2:2re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bjørgo og Rogne" i diskoteket nede spilte taktfast og fint med stor danseappell. Den kvinnelige deltakeren er også med i Askerladden.

© fo2:2re