Østlandske trekkspillfestival

For første gang ble Østlandske Trekkspillfestival arrangert på en lørdag, 26. oktober 2002.

I fjor måtte arrangementet avlyses grunnet manglende deltakelse. Halden Trekkspillklubb, som i år stod som arrangører, fant ut at i år måtte "noe" gjøres. De flyttet derfor arrangementet fra søndag formiddag til lørdag ettermiddag med påfølgende dans til et meget hyggelig lokale, nemlig Berg Ungdomslokale i Halden.  Denne kombinasjonen av konsert og hyggekveld med dans slo tydeligvis godt an, for hele 12 orkestre meldte seg på til konserten, og variert dansemusikk ble besørget av 9 orkestre. Halden TK hadde ofret seg fullt og helt for arrangøroppgaven, slik at vi håper å få høre mer til dem neste år. Da er nemlig Moss Trekkspillorkester arrangør.

 

Nedenfor et utvalg noen av de deltakende orkestre:

   

© fo2:2re

   

  NM arrangørene, Ringerike Trekkspillklubb, under ledelse av Steinar Eriksen tok turen helt til Østfold og viste at de ikke hadde slitt seg helt ut på NM-arrangementet i sommer.       Etter konserten, ble det et lite sceneskifte fra konsertoppsett til småbord og danseplass.  

 

   

© fo2:2re

   

Modum Trekkspillklubb hadde også lang reisevei. De dirigeres her av Håvard Svendsrud. Håvard Svendsrud spiller også selv i orkesteret.

 

   

© fo2:2re

   

  Svingen torader       Trøgstad og Båstad Trekkspillklubb hører selvsagt med til Østfolddistriktet.  

 

   

© fo2:2re

   

  Strømmen Trekkspillklubb. Her ser vi Kjell Harald Langhaug til venstre og Frank Andresen (leder) til høyre.       Strømmen TK har et stort antall av kvinnelige trekkspillere. Bente Midtsveen til venstre og Monika Anderson til høyre.  

 

   

© fo2:2re

   

  2RE-2NE-R2 3KKSPILLTROLL ANS fra Oslo hadde trekkspillutstilling i underetasjen. Mye fin musikk å høre her også fra de som hadde lyst til å prøve instrumentene.       Mange ivrige dansere, ikke minst blant medlemmene i Moss Trekkspillorkester. Disse fikk imidlertid æren av å avslutte kvelden med dansespilling.  

 

   

© fo2:2re

   

 

Moss Trekkspillorkester, neste års arrangører.

Lykke til !

 

    Moss Trekkspillorkester.