© fo2:2re

INTERNATIONAL ACCORDION CONVENTION

LAS VEGAS

14.-18. OKTOBER 2001

 

3kkspilltrollene var så heldige å kunne delta på the Second Annual Las Vegas International Accordion Convention. Med ca. 400 deltakere, hadde antallet steget bektraktelig fra i fjor. Etter flighten til Los Angeles, hadde vi rundt 5 timer effektiv kjøring gjennom ørkenlandskap til Las Vegas. Kongressen foregikk på La Plaza Hotel som ligger i nordenden av Las Vegas, d.v.s. et godt stykke fra the "Strip" som er hovedgaten med alle hoteller og casinoer.

Dette var imidlertid ikke noe problem, da vi hadde mer enn nok med å klare å følge med på alle interessante forelesninger med tilhørende "work-shops".

 

 

Med et dusin av trekkspill- og andre musikkutøvere, var det allikevel noen som spesielt må nevnes:

 

PROGRAM   (Klikk her og sjekk det fyldige programmet)

 

3kkspilltrollene forsøkte etter beste evne å få med seg flest mulig av forelesningene, og enkelte "work-shops" gikk sågar om igjen andre dager til andre tidspunkter for at flest mulige skulle kunne delta. Det ble benyttet 4 rom, hvorav 2 forholdsvis store saler. Alle lå i tilknytning til "Ballroom" hvor alle de 3 daglige måltider ble inntatt samt underholdning og konserter.

 

"The Ballroom" 

© fo2:2re

"Buskspill"

 

Klikk her på linken for å lese mer om noen av de "work-shops" vi deltok på. Det var lagt opp til at man ikke trengte å ha med seg eget instrument og det var ikke noe samspill (annet enn buskspill, se bildet over) slik som man ofte er vant med fra seminarer i Norge. "The Accordion Convention"s formål var å være til videre inspirasjon og praktisk nytte. Med forelesninger om f.eks. små trekkspillreparasjoner og introduksjon til stemming, var det mange tips å hente for interesserte.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© fo2:2re

"Lokal TV i Las Vegas skulle ha innslag med direktesending fra Convention. Her utenfor inngangen til Hotel La Plaza."