Trekkspill/durspill
seminar

Lørdag 5. oktober 2002

 

Tid: kl. 10.00-16.00
Sted: Håkavik Musikksenter, Håkavikv. 9, VOLLEN
Instruktør: Bjørnar Haugen, durspill
Instruktør: Kim Nilsen (Danmark), trekkspill

 

Durspill

durspill-seminaret er det ønskelig å med flest mulig utøvere med ulikt nivå.  Det blir jobbet både generelt og individuelt slik at alle skal få mest mulig utbytte av seminaret. Temaer som blir tatt opp er: samspill, melodivalg, teknikk, bassbruk, arrangement, dynamikk og foredrag.  Det tas også sikte på å lære bort noen nye melodier.

 

Trekkspill

Kim Nilsen er en meget fleksibel trekkspiller fra Danmark som også er en habil bassist. Han kan instruere i både gammeldans, folkemusikk, jazz, improvisasjon og arrangering.  Kurset blir lagt opp for gehørspillere.

 

Kurset koster kr. 250,- pr. deltager og det er meget begrenset med antall plasser.  Kun 10 på hvert kurs. Påmelding til Lars Arnevig på tlf: 928 467 45, e-post: arnevig@start.no.

 

Skriv ut påmeldingsskjema her

Kurset arrangeres i samarbeid med Den norske Folkemusikkscena