Stor seeroppslutning om Kappspell!

 

Tilbake til hovedsiden

 

Tone Winje, prosjektleder i NRK1 for Kappspell 2003, melder følgende i en pressemelding:

”Ikke uventet ble NRK1s Kappspell-sendinger svært godt mottatt av publikum. De fire programmene hadde et snitt på 566.000 seere, og en gjennomsnittlig markedsandel på 42,5 %. En flott avslutning på Willy Rustads fjernsynskarriere og en stor inspirasjon i arbeidet for et Kappspell 2005! ”

 

Til sammenligning kan det nevnes at iflg. dagspressen hadde NRK1s nye humoristiske ”serie” ”Team Antonsen” ca. 600.000 til seere til sitt første program, noe som blir betraktet som meget bra.

 

Dato

Kappspell

Antall seere

1)

2)

17.12.2003

1. semifinale

581.000

15,6 %

46,7 %

22.12.2003

2. semifinale

546.000

14,7 %

42,1 %

29.12.2003

3. semifinale

580.000

15,6 %

41,3 %

30.12.2003

Finale

561.000

15,1 %

41,3 %

 

Gj.snitt

566.000

15,2 %

42,5 %

 

1)    Prosent av befolkningen (over 12 år)

2)    Andelen i prosent av de som så på TV totalt i det tidsrommet programmet som måles ble sendt, dvs. de  som så programmet