© fo2:r2

 

Kalottspel
6.-11. august 2002

Målselv inviterte til Kalottspel 2002 med en fantastisk natur og et aldeles nydelig vær - slik at en kunne vært mer fristet til å hente fram fiskestanga og utfordre storlaksen framfor å gi seg i kast med de musikalske utfordringer i seminar-programmet.

 

             

 

I perioden 1970-1984 var Kalottspel et årlig evenement, siden har det vært arrangert hvert 2. år. Arrangørene sier: "Kalottspel er et møtested på Nordkalotten, for amatører, profesjonelle aktører og publikum. Kalottspel skal være med å ta vare på og utvikle folkemusikken og -dansen på Nordkalotten, og arrangementet skal være med på å styrke rekrutteringa til folkemusikken og folkedansen".

 

SEMINARENE:

   

© fo2:r2

   

  Trekkspill-representasjonen kunne nok vært mange hakk større - det var 2 (!) deltakere på seminaret. Her instruerer Knut Ivar Bøe løsningen på utfordringene i halling-takten - fele-spillerne slipper lett unna som ikke har bass og komp å tenke på !       Torstein Gjeldokk var importert fra Hallingdal for å være instruktør for toraderne - som var like få i antall.   

 

   

© fo2:r2

   

Susanne Lundeng (t.v.) og Ingunn Valdal (bildet t.h.) hadde mange ivrige felespillere å inspirere i hver sine grupper, og Ingunn greide også å få med seg trekkspillerne som støttespillere.
 

 

 
Danserne tok for seg både halling og Drevjapols og andre mer og mindre brukte danseformer.   Mikal Lundemo fra Lakselv (opprinnelig oppdøling) sørget grundig for at danserne fikk "fot".

Konsertprogrammet  >>