Do-rader med dassotto   - eller "På do'n med Thon" -

På do:  r2 

En slapsevåt januardag kan jo enhver bli litt "dett i desa" og få litt diksjons-feil ... 

Nå får vel heller denne overskriften gå under kategorien "sykelig humor" - for her er historien:

I den ærverdige avis "Dagens Næringsliv" som ellers vel har fokus på litt andre ting enn trekkspill og torader, kunne vi før jul lese om at den velkjente eiendomsmagnaten Olav Thon (80) har visse problemer med en rasjonell utbygging av en eiendom i Hausmannsgate midt i Oslo, på grunn av en - ja,  DO.   Og for å få litt oppmerksomhet omkring sitt prosjekt og et "nei" fra bygningsråd og byantikvar til å rive et murtårn som en gang i tiden huset en såkalt "klaske-do" i flere etasjer - som vi her altså derfor må kunne more oss med å kalle en do-rader.... -  så inviterte Thon rett over nyåret til omvisning og informasjon med suppeservering - akkompagnert av lystig torader-musikk fra Hallingdal.          

At en høyt profilert næringslivsleder benytter seg av nettopp torader, med hallinger, gangarer og annen slåttemusikk som det kulturelle innslaget i sitt lille påvirknings-stunt midt i tjukkeste Oslo sentrum synes vi var så artig at det fortjener sin oppmerksomhet også ut over næringslivsavisene og TV2 som også gjorde sitt fornødne - - intervju og opptak.  

Embrik Bergaplass fra Ål i Hallingdal (hvor også Thon har sine røtter) skulle hentes til byen for å sørge for å "få draget" på byråkratene, men måtte av private årsaker overlate oppdraget til yngre krefter, Ingunn Stræte Sørbøen - også hun fra Ål, men for tiden student på trekkspill og torader på Norges Musikkhøgskole.  Og med Bergaplass og Thorleif Stave som læremestere fra før, var kvaliteten derved godt og vel sikret.   

Om det var toradermusikken som gjorde utslaget og myknet litt på byråkratenes holdninger vet vi ikke, men det har ryktes senere at Thon kanskje fikk dem litt på glid, uten at vi nå observerte noen hallingkast av riksantikvaren akkurat der og da!  

Og "oppfordringen til dans" går hermed videre til både næringslivsledere og andre:  Fram med trekkspill og torader som "påvirkningsinstrumenter" -  Prøv med en real toraderslått eller to, om du har noe du vil oppnå!

 

       

"Liten dass kan velte stort lass" -  Thon presenterer "privetbygningen" på byggetegningene,  som velter planene for en modernisering av hele kvartalet.  Bedehuset (t.h) - ja, se det, det er revet ...

   

 

  Thon trer ut fra "det aller helligste" til intervju med TV2. Spør du oss, er vel kanskje toradermusikken viktigere å bevare, enn denne murkladden med et høyst ordinært vannklossett fra 50-åra...  

 

 

     
 

 

Thons "påvirkningsagenter" - her serveres suppe, kaffe - og halling

 

 

Vi vil tro det nok er både første og siste gang det kommer ut liflige toner fra dette rommet ...

 

 

 

       

 

(Og hvis du nå skulle lure på hva "dassotto" har i overskriften å gjøre, så finnes faktisk torader med cassotto  -  mer informasjon finnes  på  hovedsiden, link Serenellini, "Diatonico deLuxe").