"Nygaard i 100"

Oddvar Nygaard (1919-1985)

Jubileumshelg i Sør-Fron 7.-9. september 2019

Alle foto og tekst: © fo2:2re, © fo2:r2 og © fo2:trekkspill.no

Copyright © 2019 

 

<< Tilbake til forrige side

 

Mønstringskonsert og boklansering

Etter åpningen av jubileumshelgen ved Nygaards-relieffet i Sør-Fron sentrum, kunne man trekke inn på kommunelokalet på Hundorp. Der var det Spelemannskafé med filmframvisning, mønstringskonsert med fokus på Oddvar Nygaard og lansering av notesamling i boks form.

 

Musikk er nok arvelig belastet i familien til Oddvar Nygaard. Her er Nygaards familieorkester: Wenche Nygaard Stakston (gitar) (bortgjemt på bildet bak oldebarnet), Knut Stakston (trekkspill - nr. 2 fra høyre), Olaf Aasen (fele - nr. 2 fra venstre), 2 oldebarn på fele, en som er 'rusten' (Terje Rusten, trekkspill t.h.) og en som har 'rusta' (Tom Willy Rustad, kontrabass)

 

Nygaards familieorkester

 

Kommunehuset på Hundorp - tjoka fullt

 

Håkon 'Hjalmar' Sveen var konferansier og introduserte konsertnumrene ispedd lun humor.

 

Wenche Nygaard Stakston koste seg (en av døtrene til Alvhild og Oddvar Nygaard)

 

Oddvar Nygaards familie - datter, barnebarn og oldebarn - mønstringskonserten vekket nok liv i mange minner

 

Folldal Trekkspillklubb. Klubben ble stiftet i 1975. Oddvar Nygaard var tilstede på en øvelse hvor de spilte 'Premieremarsj' komponert av en av medlemmene i klubben. Etter å ha hørt den tilbød Oddvar seg å skrive den ned og arrangerte den så for tre stemmer.

 

Folldal trekkspillklubb - 'Premieremarsj'

 

Og endelig er boka her! Rasmus Stauri (t.v.) og Tom Willy Rustad har arbeidet med prosjektet i ett år. "Nygaard i 100" er en rikholdig samling av de mest sentrale komposisjonene til Oddvar Nygaard. Tenk at masurkaen "50-årsdagen" stod foran The Beatles på VG-lista mange uker på 1960-tallet!

 

Rasmus Stauri og Tom Willy Rustad med et ferdig bokprodukt i hånda - godt jobbet!

 

Håkon Sveen intervjuer Jon Furuheim som var elev hos Oddvar Nygaard på slutten av 1950-tallet til 1961. Med trekkspillet på bagasjebrettet syklet han avsted til undervisningstimene. Jon kunne også fortelle at det var helt fullt på lokalet når O.N. spilte til dans. "Det var som om takbjelkene ba om hjelp når gulvet gynget."

 

Hør konsertinnslaget fra Jon Furuheim her - Youtube

Her hadde Jon med seg Lars Otto Willum (gitar) og Tom W. Rustad (kontrabass)

 

 
Jo-Asgeir Lie og trekkspillet til Oddvar Nygaard i bakgrunnen    

 

Solonummer. Jo-Asgeir Lie fremførte vakre 'Sør-Fronsbrua'. Oddvar Nygaard skrev to brudemarsjer. Denne ble skrevet i 1982, men ble ikke fremført under bryllupsfesten den gangen. Jo-Asgeir har spilt inn marsjen på plata "Ekte døl" (2008).

 

'Kvarts' består av Erlend Styve (gitar), Øystein Rudi (fele), Tom Willy Rustad (kontrabass) og Jo-Asgeir Lie (trekkspill). Gruppa er et produkt av at Jo-Asgeir skrev sin hovedfagsoppgave etter 4 år på Norges Musikkhøgskole om Oddvar Nygaard.

 

Aage Sogns Orkester - "Gammeldansens far" (komponert av Aage Sogn 1984) og "Skåråhoppen" - Youtube

 

Aage Sogn (midten med trekkspill) har spilt i 51 år og han begynte med trommer i 1968. Geir Aage på kontrabass er 5. generasjon som spiller til dans. Her med Roger Slåstuen (fele), Oddvar Fingarsen (trekkspill) og Tor Bekkelund (gitar).